GodaSamtal

Goda Samtal

Någon att tala med... Samtalen hjälper Dig att sätta ord på tankar/känslor. Här kan Du bolla funderingar, hitta resurser, få självkänsla, komma vidare och få ett större perspektiv. Varje samtal utgår från Dina angelägenheter och jag lyssnar, stöttar och ställer någon fråga som kan få Dig framåt, lättare ta beslut och få en stötte medvetenhet.


Insiktsskapande samtal

Alla behöver någon gång prata med någon som lyssnar aktivt, någon som visar att hon förstår, men ändå inte styr åt något håll man själv inte vill! Känner just Du att det hade varit skönt att få prata så här och efterhand få lite större insikt, själv kunna se på Din angelägenhet med vidare perspektiv? Eller helt enkelt själv genom att prata, känna att Du kan reda upp i det "trassliga nystanet", som våra tankar ibland kan liknas vid och få ha mig som ett bollplank? Du är hjärtligt välkommen till mig som samtalspedagog, jag har tystnadsplikt, inget är för litet eller stort, jag värderar inte, ifrågasätter inte eller bedömmer något. Se mig som en medmänniska som är med Dig i Dina känslor, stöttar och lyssnar, ibland kommer jag med någon fråga, men vart den leder beror på Dig. Det allra bästa är ju om Dina insikter mognar inom Dig själv, att Du själv kommer underfund med olika saker rörande Din angelägenhet. Det är då det blir riktigt förankrat i Dig själv och Du kommer närmre Din egen sanning. Här är jag med Dig på vägen som stöttning. Antalen samtal varierar, en samtalspedagog är ingen terapeut så det lämpar sig inte för svårare psykiska störningar eller allvarligare trauman. Välkommen till goda och utvecklande samtal som för Dig framåt i Din egen takt till medvetenhet och kunskap!